Pravidla ochrany osobních údajů

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI PORTÁLU WIKIAUKCE.CZ


I. Správcem a zpracovatelem osobních údajů je společnost Wikiauction s.r.o., se sídlem Roztylská 1860/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO 08019916, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 311681 , jakožto provozovatel portálu Wikiaukce.cz. Osobní informace mohou také zpracovávat zaměstnanci správce. Pověřencem pro ochranu osobních údajů byl stanoven Jiří Prajer, e-mail: info@wikiaukce.cz .


II. Tento dokument informuje Uživatele o shromažďování, uchování a zpracování osobních údajů v rámci služeb na portálu Wikiaukce.cz ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Tento dokument se vztahuje na všechny Uživatele, kteří užívají portál Wikiaukce.cz a poskytují provozovateli své osobní údaje, a je dostupný každému Uživateli před odesláním registračního formuláře a před odesláním formulářů „Osobní informace“ a „Ověření uživatele.“ Tento dokument je také k dispozici každému Uživateli na internetových stránkách portálu Wikiaukce.cz .


III. Budou zpracovány a uchovány následující osobní údaje:


IV. Osobní údaje uvedené v bodě III. budou zpracovány a uchovány k následujícím účelům:


V. Správce bude uchovávat osobní údaje uvedené v bodě III. do zrušení uživatelského účtu a splnění všech závazků Uživatele dle Obchodních podmínek a pravidel.


VI. Osobní údaje budou zpracovány buď automatizovaně v podobě elektronických databází na zabezpečených datových úložištích smluvních partnerů Provozovatele, nebo ve formě písemné s omezeným přístupem třetích osob.


VII. Uživatelé jakožto subjekty údajů mají následující práva:

        Některá výše uvedená práva lze uplatnit přímo v nastavení uživatelského účtu, jiná pak přes kontaktní formulář na internetových stránkách portálu Wikiaukce.cz.


VIII. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování.


IX. Poskytnutí osobních údajů a užívání portálu Wikiaukce.cz je zcela dobrovolné.


X. Provozovatel používá soubory cookies, které však lze vymazat nebo předem odmítnout jejich používání volbou v příslušném nastavení v prohlížeči. Nicméně pokud tak Uživatel učiní, může být nucen nastavovat některé volby manuálně pokaždé, kdy navštíví internetové stránky portálu Wikiaukce.cz, a některé služby a funkce portálu nemusí fungovat nebo nemusí fungovat správně.


XI. Provozovatel předává osobní údaje do zemí mimo EU pouze v případech, kdy Uživatel zakoupí, či prodá zboží rezidentovi země mimo EU.


XII. Provozovatel disponuje několika bankovními účty vedenými u Fio banky, z nichž jeden je účtem transparentním. Tento transparentní účet je při platbě bankovním převodem viditelně označen. Uživatel převedením peněžních prostředků na transparentní účet provozovatele souhlasí se zveřejněním operace (transakce) na internetových stránkách Fio banky, zejména pak se zveřejněním názvu protiúčtu, částky, zprávy pro příjemce a poznámky.  


XIII. Tento dokument je v aktuálním znění nedílnou součástí Obchodních podmínek a pravidel.